CONTROL DE QUALITAT

Desprès de confeccionar el modelatge, es fabricaran unes mostres i posteriorment es realitzaran 2 controls:

  • INTERN: porositats, centraments , rebaves , dimensions..... Son alguns factors que determinaran si l’estudi i disseny del modelatge es correcte.
  • EXTERN: Desprès de passar el nostre control intern s’enviaran les mostres al client per a la seva conformitat i poder procedir a la fabricació de les sèries.
 
NORMATIVES
 
Les peces són fabricades segons les normes EN-1561: 1997 e EN-1563 :1997 i segons normes de tolerància.
S’adjuntarà un certificat de material EN 10204 / 3.1 en els cas que el client ho demani.
Foneries Guinjoan